Škola


b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ee
sx

 

 
Kalendář akcí


STARŠÍ ZPRÁVY

13.6.

děti z družiny připravily pro budoucí prvňáky, sourozence a
sebe "Opožděný Den dětí".
12.6.

prvňáci ukázali rodičům , co
všechno se naučili
11.6.

se uskutečnil společný výlet sedmé a osmé třídy.

30.5.
se konal projektový den zdravé výživy „Zdravě, chutně, hospodárně“.


23.5.


 – se konal projektový den Základy 1. pomoci ve spolupráci se SŠZS Chrudim.


14.5.

-  žáci 4. třídy navštívili dopravní hřiště v Chrudimi. Teoretické znalosti byly prakticky ověřeny, za úspěšné splnění úkolů žáci obdrželi „průkaz cyklisty“.


10.5.

se v chrudimském Městském parku konala oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků

9.5.
První třída navštívila dopravní hřiště n Heřmanově Městci.

Je mezinárodním dnem Evropy. 


2.5.

Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali přednášku na téma AIDS a HIV nákaza v dnešní době.25.4.
V rámci výuky anglického jazyka se žáci 2. stupně seznamují také se zeměmi, kde se tímto jazykem mluví.

19. 4.


se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili akce Den Země, která byla pořádána firmou Cemex
  

16.4.


se na naší škole uskutečnily dvě přednášky na téma Evropská unie.

11.4.
 - se na pietním území Ležáky konal Memoriál Josefa Šťulíka.

21.2.

 Proběhlo na naší škole školní kolo soutěže v recitaci.

9.2.

Divadélko pro školy se svým programem Bajky pana Ezopa (pro1.st.) a Don Quijote a ti druzí (pro 2.st.)opět nezklamalo.

Měsíc prosinec byl pro děti ze ŠD naplněn tvořivosti a zábavou .

21.12.

V tento den proběhly pro žáky dvě akce - Taneční maraton pro žáky 1. stup

a pomslný výstup na  Mont Blanc pro žáky 2. stupně.

8.12.

Do školy zavítali děti,maminky,tatínkové ,aby společně vypustili balónky s přáním pro Ježiška .


5.12.

Žáci 9. třídy připravili pro mladší spolužáky malou  nadílku.


5.12.

Již tradičně se uskutečnil projektový den, zaměřený na téma - Vánoce a přípravu na jarmark.


15.11.

Proběhla ve škole akce - "Netradiční bubnování"


Naše škola se zúčastní 4. ročníku celostátní soutěže "Srdce s láskou darované."
-

8.11.

se zúčastnila dvě družstva oblastního turnaje v piškvorkách

25.10.

ve středu se dívky z 9. ročníku zúčastnily Zdravohrátek v Chrudimi 

25.10. výtvarná výchova ve 3. třídě - Halloween

14.10.
Den „otevřených dveří“ v naší škole

 

12. 10.

k příležitosti 60. výročí otevření naší základní školy konalo v kulturním domě shromáždění

26.9.
-návštěva VČD Pardubice (5. – 9.tř.) – HIP-HOPOVÁ komedie VÝLET

24. 9.
- co se dělo v měsíci září ve školní družině si můžete prohlédnout v malé fotoreportáži.

21.9.
se v Chrudimi na ploché dráze konala soutěž v přespolním běhu
8.9.
- pořádá škola projektový den „Znáš své okolí?“. Žáci se svými třídními učiteli navštívili okolní zajímavosti.
4. 9.
- proběhlo zahájení školního roku. Nastoupilo 16 prvňáčků

.

Aktuálně ze života školy

 


!!! Důležité informace pro rodiče !!!

Dne 28.6. 2018 se od 16,00 hod. uskuteční na obecním úřadě slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku .

Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáka jsou dle par.50 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona povinni nahlásit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku jeho nepřítomnosti. Pokud tak nekonají, škola má povinnost jejich  porušování zákona  ohlásit  OSPOD. Následná písemná omluvenka  v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu  musí být třídnímu učiteli doručena  do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka, tedy od jeho nástupu do školy.

 Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. 

Tato povinnost opět vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, Školského zákona, 

v platném znění a ze školního řádu.

Elektronická žákovská knížka

Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo ke vstupu. Odkaz pro vstup je na horní liště webových stránek.