Škola


b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ee
sx

 

 
Aktuálně ze života školy

 


!!! Důležité informace pro rodiče !!!

Oznámení ředitele základní školy


Výsledky voleb do ŠR z řad pedagogických pracovníků

dne 4. 10. 2017

           1.

Mgr. Aneta Tvrzická

 

   2.

Mgr. Alena Machová

 

Náhradník

Mgr. Milan Machač

 

Výsledky voleb do ŠR z řad zákonných zástupců konané

Dne 18. 10. 2017

1.

Mgr. Dita Bořilová

 

2.

Tereza Vomočilová

 

Náhradník

Martin Bucek

 

Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáka jsou dle par.50 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona povinni nahlásit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku jeho nepřítomnosti. Pokud tak nekonají, škola má povinnost jejich  porušování zákona  ohlásit  OSPOD. Následná písemná omluvenka  v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu  musí být třídnímu učiteli doručena  do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka, tedy od jeho nástupu do školy.

 Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. 

Tato povinnost opět vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, Školského zákona, 

v platném znění a ze školního řádu.


Elektronická žákovská knížka

Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo ke vstupu. Odkaz pro vstup je na horní liště webových stránek. Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, mohou využít počítač umístěný v knihovně v  přízemí školy.   

 

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.0605  Jazyková gramotnost učitelů i žáků


Projekt č. CZ.1. 07/1.1.00/57.1100  Rozvoj manuální zručnosti žáků