b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ee
sx

 

 STARŠÍ ZPRÁVY - 2017/2018

27.6.proběhlo na obecním úřadě slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku.

Dne 25.6. 2019 se v areálu SK Prachovice uskutečnil sportovní den pro žáky ZŠ a MŠ za součinnosti SK Prachovice,

OÚ Prachovice, CEMEX Czech Republic, s.r.o. a ZO OS Stavba ČR CEMEX Cement.

https://www.youtube.com
/watch?v=os_wO90BRTY&
feature=youtu.be

https://osstavbaprachovice.
rajce.idnes.cz/Sportovni_den
_2019/

21.6. proběhlo ve školní družině tradiční nocování.

13.6. děti z školní družiny pivítaly mezi sebou budoucí prvňáky. Připravily pro ně dětský den, plný soutěží.

První červnové úterý a středu naši šesťáci procházeli prostory kláštera, vyrobili si modely vlastních svatyň,  věnovali se rekreačním sportům u Pilské nádrže .Ve dnech 19. a 20. června se uskutečnil třídní výlet žáků 8. třídy. Pro letošek jsem si vybrali Seč a její okolí.

12.6. "Zdraví na talíři" byl projektový den, kterého sezúčastnili žáci všech ročníků naši školy.


Dne 5. 6. se uskutečnil školní výlet pro žáky z 1. stupně. Společně navštívili město Pardubice.

30.5. 2019 se děti z 1. třídy zúčastnily preventivního programu TAJUPLNÝ OSTROV

 

7.6.– se konal projektový den Základy 1. pomoci ve spolupráci se SŠZS Chrudim.27.5. se žáci 1. třídy vypravili do knihovny v Heřmanově Městci.

Celý týden od 13.5. do 17.5.2019 nás provázely v 1. třídě pohádkové bytosti

Anglicky se zábavou!

V pondělí dne 20. 5. proběhl na naší škole projektový den zaměřený na mediální výchovu.

Prvňáčci se zapojili do

projektu - Soutěž zvon .


Dne 14.května se čtvrtá třída vydala na dopravní hřiště v Chrudimi.

Prvňáččci se zapojili do projektu _ "Zdravé zoubky."

15.3. – bubnování, aktivita která se konala v naší škole pod vedením bubeníků z afrického  Konga.28.2.

se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v recitaciDne 15.2. navštívili žáci 1 -4. Třídy hudební představeni Trampoty pana Bambuly.

Na konci ledna proběhla v naší škole soutěž v anglickém jazyce.

Žáci 4. třídy připravili krmítka pro ptáčky.

11.1.

navštívili naši školu herci královehradeckého souboru Divadélko pro školy.

20.12.

V tento den proběhly pro žáky dvě akce - Taneční maraton a pomyslný výstup na  Mont Blanc .


10.12.
 vyrazili druháci již potřetí do Heřmanova Městce.

9.12.

se v budově naší základní školy konal už tradiční vánoční jarmark.

7.12.

Do školy zavítali děti, maminky, tatínkové, aby společně vypustili balónky s přáním pro Ježíška.


5.12.

se uskutečnil den výroby vánočních dekorací – „Kreativně k Vánocům“.


12. - 13. 11.

absolvovali žáci všech tříd  projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům

8.11.
- se uskutečnil přírodovědně-fyzikálně-preventivní program "Mám chytré tělo".

-se dvě žákyně naší školy Kristýna Pešlová (6.tř.) a Adéla Brynychová (9.tř.) zúčastnily celostátní recitační přehlídky „Ležácké veršování“.24.10.

Události let 1918, 1938-39, 1948, 1968, 1989 a 1993 jsou pro nás starší  notoricky známé. Ne tak pro naše žáky.


22.10.

V rámci projektu PODZIM žáci 4. třídy se pustili do výroby podzimního klobouku.


17. a 19.10.

Děti z 1. oddělení  školní družiny vyrazily pouštět draky.14.10.
Druháci si v rámci projektu podzim namíchali podzimnī kompot z přírodnin

10.10.

Děti ze školní družiny navštívily na obecním úřadě paní starostku.


3.10.

Druháci vyjeli znovu do Heřmanova Městce na dopravní hřiště.

24.9.

 navštívili žáci 5. – 9. třídy VČD v Pardubicích, kde zhlédli v podání studentsko-žákovského souboru LAIK divadelní představení „Ještě se potkáme“. Kulturní zážitek zpříjemnil začátek týdne.


7.9.

Proběhl na škole projektový den – „Poznej své okolí“. Jednotlivé třídy si připravily svůj program –                     1. třída

                  2. – 4. třída

              7. – 9. třída   -


.

Aktuálně ze života školy

 


!!! Důležité informace pro rodiče !!!

Škola volá...

 


ZDRAVÍ NA TALÍŘI

Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáka jsou dle par.50 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona povinni nahlásit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku jeho nepřítomnosti. Pokud tak nekonají, škola má povinnost jejich  porušování zákona  ohlásit  OSPOD. Následná písemná omluvenka  v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu  musí být třídnímu učiteli doručena  do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka, tedy od jeho nástupu do školy.

 Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. 

Tato povinnost opět vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, Školského zákona, 

v platném znění a ze školního řádu.

Elektronická žákovská knížka

Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo ke vstupu. Odkaz pro vstup je na horní liště webových stránek.