Škola


b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ee
sx

 

 
Kalendář akcí


STARŠÍ ZPRÁVY

22.5.
-
jsme s první třídou otevřeli další projekt na téma ZOO

18.5.
- se v páté třídě konalprojektový den na téma
"Člověk"


4.5.

– se žáci všech tříd naší školy se zúčastnili jarního úklidu v obci. Všichni se snažili, aby naše okolí bylo čisté. Prvotně stanovený termín úklidu nám překazilo deštivé počasí. 

20.4.
-se žáci 6. ročníku společně s vybranými žáky 7. ročníku zúčastnili akce Den Země, která byla pořádána firmou Cemex

19.4.

-proběhl v naší škole projektový den POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI ve spolupráci se SŠZS Chrudim


12.4.

 -zažili žáci 1.st. před VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ.


11.4.
se na pietním území Ležáky konal Memoriál Josefa Šťulíka.

5.4.
se zástupci osmé a deváté třídy zúčastnili dovednostní soutěže pořádané SOU a SOŠ Třemošnice

4.4.

-proběhl ve škole zápis do 1. třídy.


15.3.

- se ve škole konalo hudební vystoupení.1.3.

- se školní družina proměnila v rejdiště pirátu, princezen, rytířů, čarodějů a dalších pohádkových postav.

 


15.2.
-  se konalo školní kolo soutěže v recitaci, kterése zúčasníla víc než třetina všech žáků naší školy (38 žáků).

10. 2. 
– pátek, který naši žáci prožili kulturně. „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové opět nezklamalo!

8. 2.
 - se všichni žáci 1. st. zúčastnili projektového dne „Zdraví na talíři“.  

7.2.
-  se 9. třída zúčastnila TECHNOhrátek na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti technickém v Třemošnici

2.2.
 -  proběhlo Divadelní představení školníhodivadelního kroužku pro žáky školy a 7.2.pro veřejnost v KD.   

leden

V měsíci lednu ŠD naplno využívala vhodného počasí k zimním radovánkám.

30.1.

-  v mrazivém a slunečném dopoledni se žáci 2. třídy vydali ke krmelci u rybníku Habřinka.

 

17.1.
-  proběhlo v Chrudimi okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili i dva zástupci naší školy

18.1.
 – „Člověče, zachraň se!“ – akce, která proběhla na naší škole (pro 2. – 6. tř.) pod vedením příslušníků HZS Pardubického kraje se sídlem v Chrudimi. 
Aktuálně ze života školy

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. Třídy

 (šk.r. 2017/18)

 

Kdy? 5. 6. 2017              v  15,30 hod   .

Kde? ZŠ Prachovice – učebna č. 66

 

 


Důležité informace pro rodiče: 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku 2017/2018


Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáka jsou dle par.50 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona povinni nahlásit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku jeho nepřítomnosti. Pokud tak nekonají, škola má povinnost jejich  porušování zákona  ohlásit  OSPOD. Následná písemná omluvenka  v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu  musí být třídnímu učiteli doručena  do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka, tedy od jeho nástupu do školy.

 Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. 

Tato povinnost opět vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, Školského zákona, 

v platném znění a ze školního řádu.


Elektronická žákovská knížka

Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo ke vstupu. Odkaz pro vstup je na horní liště webových stránek. Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, mohou využít počítač umístěný v knihovně v  přízemí školy.   

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.0605  Jazyková gramotnost učitelů i žáků


Projekt č. CZ.1. 07/1.1.00/57.1100  Rozvoj manuální zručnosti žáků