Škola


b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ee
sx

 

 Kalendář akcí

18.1. – „Člověče, zachraň se!“ – akce, která proběhla na naší škole (pro 2. – 6. tř.) pod vedením příslušníků HZS Pardubického kraje se sídlem v Chrudimi. 

Ve středu 11.1.2017 si prvňáčci rozhodli udělat tělocvičnu ze sluncem prozářeného svahu.

28.12. proběhla v družině tradiční vánoční besídka spojená s malou nadílkou.

28.12. v tento den proběhly v naši škole dvě akce – Vánoční maraton a „Výstup“ na Králický Sněžník.


15.12. se děti z družiny přesunuly do prvního patra do kuchyňky, kde se opět pustily do pečení cukroví

11.12. 2016 se v budově naší základní školy konal už tradiční vánoční jarmark spolu s rozsvícením vánočního stromku a celé krásné vánoční výzdoby. 

V pondělí 5. prosince se třída našich deváťáků proměnila v bandu rozpustilých čertů, které měl na povel ctihodný Mikuláš a tři andělé.

 2. 12. 2016 navštívil naši školu pan Vladimír Zezula, který si pro třetí až devátou třídu připravil zajímavou přednášku o naší hlavě a vnímání.


24.11. – navštívila naši školu Mgr. Ivana Čejková, lektorka dopravní výchovy.

Zprávy z 2. stupně naši školy

Ve středu 16. listopadu žáci 2. třídy prožili pracovní, ale i hravý podzimní den.


14.11.  navštívili žáci 6. třídy galerii v Třemošnici (v rámci hodin výtvarné výchovy).

11.11. mezi nás nezavítal svatý Martin, jak by se mohlo zdát, ale dvě pracovnice Centra pro dětský sluch Tamtam s jejich zhruba hodinovým programem.

3.11. proběhlo na naší škole netradiční bubnování .

25.10. jsme si ve ŠD zorganizovali halloweenský den.

24. 10.  čekala žáky 3. - 6. ročníku třída vyzdobená obrázky čarodějnic, netopýrů, pavouků, dýní a kostlivců.


Měsíc říjen byl ve školní družině ve znamení podzimního tvoření, her a draků.18. 10. se vybraní chlapci ze 7. - 9. ročníku zúčastnili v Pardubicích turnaje v malé kopané na umělé trávě.

22.9. se v Chrudimi na ploché dráze konala soutěž v přespolním běhu na 1500 m.

12.9.  pořádá škola projektový den „Znáš své okolí?“. Žáci se svými třídními učiteli navštíví okolní zajímavosti.  

1. a 2. třída

3. – 5. třída

6. a 8. třída

7. třída

9. třída

1.9. proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Do školy nastoupilo 19 nových prvňáčků. (foto)
 

 
Důležité informace pro rodiče: 


Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáka jsou dle par.50 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona povinni nahlásit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku jeho nepřítomnosti. Pokud tak nekonají, škola má povinnost jejich  porušování zákona  ohlásit  OSPOD. Následná písemná omluvenka  v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu  musí být třídnímu učiteli doručena  do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka, tedy od jeho nástupu do školy.  Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. Tato povinnost opět vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, Školského zákona, v platném znění a ze školního řádu.


Elektronická žákovská knížka

Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo ke vstupu. Odkaz pro vstup je na horní liště webových stránek. Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, mohou využít počítač umístěný v knihovně v  přízemí školy.

 


 Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.0605  Jazyková gramotnost učitelů i žáků


Projekt č. CZ.1. 07/1.1.00/57.1100  Rozvoj manuální zručnosti žáků