Škola


b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ee
sx

 

 
Kalendář akcí


STARŠÍ ZPRÁVY

Měsíc prosinec byl pro děti ze ŠD naplněn tvořivosti a zábavou .

21.12.

V tento den proběhly pro žáky dvě akce - Taneční maraton pro žáky 1. stupně

a pomslný výstup na  Mont Blanc pro žáky 2. stupně.

8.12.

Do školy zavítali děti,maminky,tatínkové ,aby společně vypustili balónky s přáním pro Ježiška .

5.12.

Žáci 9. třídy připravili pro mladší spolužáky malou  nadílku.

5.12.

Již tradičně se uskutečnil projektový den, zaměřený na téma - Vánoce a přípravu na jarmark.

15.11.

Proběhla ve škole akce - "Netradiční bubnování"

Naše škola se zúčastní 4. ročníku celostátní soutěže "Srdce s láskou darované."

8.11.

se zúčastnila dvě družstva oblastního turnaje v piškvorkách

25.10.

ve středu se dívky z 9. ročníku zúčastnily Zdravohrátek v Chrudimi

25.10.

výtvarná výchova ve 3. třídě - Halloween

14.10.
Den „otevřených dveří“ v naší škole

12. 10.

k příležitosti 60. výročí otevření naší základní školy konalo v kulturním domě shromáždění

26.9.
-návštěva VČD Pardubice (5. – 9.tř.) – HIP-HOPOVÁ komedie VÝLET
24. 9.
- co se dělo v měsíci září ve školní družině si můžete prohlédnout v malé fotoreportáži.

21.9.
se v Chrudimi na ploché dráze konala soutěž v přespolním běhu
8.9.
- pořádá škola projektový den „Znáš své okolí?“. Žáci se svými třídními učiteli navštívili okolní zajímavosti.
4. 9.
- proběhlo zahájení školního roku. Nastoupilo 16 prvňáčků


.

Aktuálně ze života školy

 


!!! Důležité informace pro rodiče !!!

Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáka jsou dle par.50 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona povinni nahlásit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku jeho nepřítomnosti. Pokud tak nekonají, škola má povinnost jejich  porušování zákona  ohlásit  OSPOD. Následná písemná omluvenka  v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu  musí být třídnímu učiteli doručena  do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka, tedy od jeho nástupu do školy.

 Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. 

Tato povinnost opět vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, Školského zákona, 

v platném znění a ze školního řádu.


Elektronická žákovská knížka

Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo ke vstupu. Odkaz pro vstup je na horní liště webových stránek. Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, mohou využít počítač umístěný v knihovně v  přízemí školy.