D

O historii republiky ve škole v Prachovicích.

 

To, co současní mladí lidé sami neprožili, považují obvykle za nezajímavé a realitě dnešního života vzdálené. Chronologii významných událostí z let existence republiky příliš neznají a leckdy jsou schopni zařadit pražské jaro 1968 před Vítězný únor. Proto jsme v ZŠ Prachovice věnovali tomuto tématu jeden celý výukový den, během něhož se žáci mohli seznámit s  nejdůležitějšími mezníky historie české státnosti.

Ráno jsme začali vynikajícím pořadem Komorní filharmonie Pardubice „ Po stopách historie a presto dál“.  Komponovaný pořad k 100. výročí založení Československa nás provedl slovem i hudbou významnými historickými milníky naší země  od dob kněžny Libuše.  Obzvláště krásná hudba v provedení vynikajících hudebníků, členů pardubické filharmonie, dokázala žáky oslovit a zaujmout. I když se samozřejmě našli i tací, kterým byl tento druh hudby cizí.

Po ukončení programu  všichni žáci odešli do svých tříd a společně s třídními učiteli zpracovávali informace o určité historicky významné etapě ze života nově vzniklé republiky.

Události let 1918, 1938-39, 1948, 1968, 1989 a 1993 jsou pro nás starší  notoricky známé. Ne tak pro naše žáky.  Při závěrečné celoškolní prezentaci bylo pro mnohé z nich obtížné určitá slova  vyslovit, natož pak znát jejich význam. Např. mobilizace, cenzura a další. Což je možná  dobře, protože ještě nezažili, a doufejme, že ani nezažijí, jejich reálný význam. Proto byly při této prezentaci přečteny i vzpomínky pamětníků na rok 1968, které přednesli žáci 7. ročníku.

Celý den proběhl v příjemné atmosféře. Nejprve se o dobrou náladu postarala krásná hudba, potom pracovní nadšení žáků při tvorbě prezentací a nakonec společné závěrečné setkání, občas proložené nějakým úsměvným slovním škobrtnutím.

Projektu se zúčastnili žáci 5. – 9. ročníku. Žáci nižších tříd si významné výročí připomněli se svými učiteli při výuce vlastivědy. Vytvořené prezentace jsme vystavili v prostorách školy a žáci si tak i během dalších dnů mohou připomínat, co všechno se dozvěděli a co vytvořili.

Na úplný závěr připomínky 100 let republiky v naší škole se v pátek v 16.00 hod. zúčastníme akce iniciované obecním úřadem - slavnostního zasazení lípy.

Dnes u nás už všichni žáci vědí, že lípa je naším národním stromem a že jejich rodiče, prarodiče a prararodiče to neměli v životě vždy jednoduché. Významné historické události totiž vždy zasahují do života každého člověka.