V návaznosti na čtvrteční Shromáždění rodičů byl sobotní (14.10.) Den „otevřených dveří“ v naší škole. Návštěvníci se mohli nejen seznámit s prostory a vybaveností školy, ale i zavzpomínat. Kroniky, fotografie, staré i nové pomůcky se těšily velké pozornosti příchozích.