9.2. – Divadélko pro školy se svým programem Bajky pana Ezopa (pro1.st.) a Don Quijote a ti druzí (pro 2.st.)opět nezklamalo.

Prostřednictvím krátkých příběhů byli mladší žáci seznámeni a kladnými a zápornými lidskými vlastnostmi a jejich důsledky. Vše doplněno groteskními prvky a písničkami.

Pro starší žáky bylo připraveno pásmo čtyř her z období pozdní renesance a baroka. Cílem bylo vhodnou a zábavnou formou seznámit žáky s díly předních španělských dramatiků a jejich přínosem pro světové divadlo.