Dokumenty školy

 

Tiskopisy ke stažení

 


 

ŠVPP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní – Tvořivá škola.
(1. – 5. a 6. -9. ročník)
Výchovně vzdělávací program pro školní družinu – Putování za poznáním.
“Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, ale představivost
obklopuje celý svět.” A. Einstein
Programy jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

 

 

Směrnice školy:

 

Prevence:

 

 

Výroční zprávy:

 

Inspekčni zpráva 2018

ikjljk