eTwinning v naší škole!

 

Naše škola se na jaře zapojila do projektu realizovaného v rámci programu eTwinning, který  znamená – najdi si partnerskou školu v Evropě, poznej její žáky a udělej s ní nějaký projekt. Cílem tohoto programu je ukázat našim žákům, že znalost cizího jazyka je nezbytným nástrojem ke komunikaci se zahraničními kamarády. Ke vzájemné výměně informací slouží chráněné prostředí TwinSpace, kde žáci sdílejí svoje výtvory a plní úkoly vyplývající se zadání společného projektu. Žáci 6. třídy naší školy se zapojili do projektu „Let´s Break the Language“.  Spolu se žáky z Polska, Španělska a Velké Británie si vyměňují jazykolamy v mateřském jazyce a naučí se naopak  nějaké v polštině, španělštině a angličtině. Na závěr bychom měli vybrat podle nahrávek, kdo se cizojazyčné hlavolamy nejlépe naučil. Součástí projektu jsou nejen jazykolamy, ale žáci si v anglickém jazyce  vyměňují informace o místech, kde žijí, o sobě i o své škole