9.5. je mezinárodním dnem Evropy. U příležitosti tohoto významného dne se na naší škole pro žáky 4.-9. třídy konal projektový  den. Týmy tvořené žáky z různých tříd na jednotlivých stanovištích poznávali typická jídla, mezinárodní značky, vlajky, jazyky, pohádky atd. jednotlivých evropských zemí.