Škola


b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ee
sx

 

 
Kalendář akcí


STARŠÍ ZPRÁVY - 2017/2018

7.9.
 

Proběhl na škole projektový den – „Poznej své okolí“. Jednotlivé třídy si připravily svůj program –                   1. třída

                  2. – 5. třída

                  7. – 9. třída -


.

Aktuálně ze života školy

 


!!! Důležité informace pro rodiče !!!

Škola volá...

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy.

Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáka jsou dle par.50 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona povinni nahlásit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku jeho nepřítomnosti. Pokud tak nekonají, škola má povinnost jejich  porušování zákona  ohlásit  OSPOD. Následná písemná omluvenka  v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu  musí být třídnímu učiteli doručena  do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka, tedy od jeho nástupu do školy.

 Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. 

Tato povinnost opět vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, Školského zákona, 

v platném znění a ze školního řádu.

Elektronická žákovská knížka

Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo ke vstupu. Odkaz pro vstup je na horní liště webových stránek.