b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ee
sx

 

 STARŠÍ ZPRÁVY - 2017/2018

24.10.

Události let 1918, 1938-39, 1948, 1968, 1989 a 1993 jsou pro nás starší  notoricky známé. Ne tak pro naše žáky.


22.10.

V rámci projektu PODZIM žáci 4. třídy se pustili do výroby podzimního klobouku.


17. a 19.10.

Děti z 1. oddělení  školní družiny vyrazily pouštět draky.14.10.
Druháci si v rámci projektu podzim namíchali podzimnī kompot z přírodnin

10.10.

Děti ze školní družiny navštívily na obecním úřadě paní starostku.


3.10.

Druháci vyjeli znovu do Heřmanova Městce na dopravní hřiště.

24.9.

 navštívili žáci 5. – 9. třídy VČD v Pardubicích, kde zhlédli v podání studentsko-žákovského souboru LAIK divadelní představení „Ještě se potkáme“. Kulturní zážitek zpříjemnil začátek týdne.


7.9.

Proběhl na škole projektový den – „Poznej své okolí“. Jednotlivé třídy si připravily svůj program –                     1. třída

                  2. – 4. třída

              7. – 9. třída   -


.

Aktuálně ze života školy

 


!!! Důležité informace pro rodiče !!!

Škola volá...

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy.

Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáka jsou dle par.50 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona povinni nahlásit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku jeho nepřítomnosti. Pokud tak nekonají, škola má povinnost jejich  porušování zákona  ohlásit  OSPOD. Následná písemná omluvenka  v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu  musí být třídnímu učiteli doručena  do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka, tedy od jeho nástupu do školy.

 Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. 

Tato povinnost opět vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, Školského zákona, 

v platném znění a ze školního řádu.

Elektronická žákovská knížka

Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo ke vstupu. Odkaz pro vstup je na horní liště webových stránek.