ikjljk

Zájmové kroužkykeramika 1  - Mgr. A. Machová

keramika 2 - Mgr. Kateřina Hývlová

keramika 3 - Mgr. Kateřina Hývlová

klub her - Mgr. M. Machač

Zájmové aktivity v ŠD:  


Pohybové hry

Výtvarné činnosti

Rukodělné činnosti

Korálkování

Míčové hry

Počítačová gramotnost