D

 

8.11. se dvě žákyně naší školy Kristýna Pešlová (6.tř.) a Adéla Brynychová (9.tř.) zúčastnily celostátní recitační přehlídky „Ležácké veršování“. Součástí byla i vernisáž výstavy Lidice a doba prezidenta osvoboditele, vystoupení vojenských veteránů – účastníků zahraničních misí, kteří se  zabývají i literární tvorbou. Vystoupení účastníků (63 recitátorů) hodnotila porota profesionálů (pražských herců) – Dana Černá, Máša Málková a Marcel Vašinka. Všichni účastníci obdrželi pochvalný list a drobnou odměnu.  Tato velmi zdařilá akce byla zakončena procházkou doplněnou výkladem po pietním území.