V pondělí dne 20. 5. proběhl na naší škole projektový den zaměřený na mediální výchovu. Žáci se dle svého věku vhodnou formou aktivně zabývali problematikou tištěných médií, sociálních sítí, komunikačních aplikací a informací sdílených po internetu. Hlouběji se některé třídy zabývaly vlivem reklamy na spotřebitele, snažily se odhalit klamavou reklamu nebo naopak sami nějakou vytvořit. Formy práce byly různé – skupinová činnost, prezentace písemná i mluvená, vyplňování a vyhodnocování dotazníků, kritické myšlení ve vztahu k promítaným reklamám nebo písemným textům. Dle svých schopností se do společné práce zapojili všichni a jediným vyrušením celého dopoledne bylo zároveň probíhající fotografování tříd.


1. třída

2 .třída

7. třída

8. třída