1. třída šla v rámci projektu "Poznej své okolí"směrem k lovětinskému rybníku. Cestou  poznávali kytičky, stromy a další zajímavosti z přírody.  Postavili domečky pro zvířatka. Do školy  se děti vrátily unavené, ale spokojené.