V pátek 8.9. navštívily třídy 2. , 3.  a čtvrtá hrad Lichnici v rámci projektu Poznej své okolí. O historii hradu dětem na místě povyprávěla kastelánka paní Matyková. Děti také ve sklepení objevily netopýra a všichni se rozhlédly po okolí z nově postavené vyhlídky. Rovněž se podívaly na otisk podkovy na Dívčím kameni. Tomuto výletu předcházela práce ve třídách. Čtvrťáci druhákům a třeťákům přečetli  pověst O lichnické panně Miladě a připravili pro své mladší spolužáky otázky, kterými vyzkoušeli jejich pozornost při četbě. Celý projekt se velmi vydařil a z výletu přišly děti unavené ,a le obohacené novými zážitky.