Druháci si v rámci projektu podzim namíchali podzimnī kompot z přírodnin. Práce děti moc bavila a zbylé kaštany a žaludy nasuším a v zimě doneseme zvīřárkùm do krmelce. Takže spojīme přījemnē s užitečným a zároveň si už nebudeme plést nėkteré dary podzimu.

Vyrazili také do okolī školy nasbīrat kaštany. Tentokråt si z nich vyrobili kråsnou housenku. Jejī výroba vyžadovala hodně zručnē ručičky, ale nakonec se s malou pomocí dílko téměř všem zdařilo. S podrobným nåvodem na jejī výrobu se žáci seznámili tvůrčím způsobem v hodině češtiny. Kaštanū hodně zbylo a děti už se těšī, jak si na nich zvířátka pochutnají.