Výchovný poradce školy


Ing.Jitka Holasová

E – mail : holasova.j@zsprachovice.cz

konzultační hodiny:

Vždy pod domluvě.

Pomocný výchovný poradce:

1. stupeňeň Mgr. Alena Machová
2. stupeň Ing. Jana Apltauerová

Činnost výchovného poradce:


* ve spolupráci s třídními učiteli řeší záležitosti chování a prospěchu dětí ( klima ve třídě, problémové chování – šikana, žáci se specifickými       vzdělávacími potřebami, spolupráce s odbornými pracovišti…)

* zodpovídá za kariérové poradenství, volbu povolání a přijímací řízení

* konzultuje problémy s rodiči a dětmi

* vede přehled o žácích se specifickými vzdělávacími potřebami

Odkazy:


PPP

SPC

Logopedická náprava


Autismus, Aspergrův syndrom
  • Co to je aspergrův syndrom
  • Klíč pro komunikaci s osobou s autismem
http://www.asutismus.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=yUkJCQG25Fs&t=5s

Přehled o problémových oblastech. Kde hledat pomoc, když…

http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/informace-pro-rodice.html

Návykové látky

http://prevence.sananim.cz/ 

http://www.scandetem.cz

http://www.odrogach.cz

Bezpečný pohyb v elektronickém světě

https://www.e-bezpeci.cz

http://www.prevencekriminality.cz

www.ahojkote.cz 

http://www.kybersikana.eu

Rodinné poradenství

http://www.svppyramida.cz/

http://www.archa-chrudim.cz/

Metodik prevencehttp://www.sance.chrudim.cz

http://www.os-semiramis.cz

Ing. Jana Apltauerová

Konzultace: kdykoliv po předchozí domluvě

Preventívní program

Preventivní program – krátkodobé aktivity 2018-2019