Ve středu 7. června se žáci šestého ročníku společně s vybranými žáky sedmého ročníku zúčastnili výletu do Prahy. První jejich zastávkou se stal Vyšehrad.  Nejprve jsme prošli kolem rotundy sv. Martina k bazilice sv. Petra a Pavla. Po prohlídce baziliky jsme zašli na Slavín. Po prohlídce jednoho z našich nejznámějších hřbitovů jsme se šli občerstvit. Po návštěvě restaurace jsme vyrazili směr Petřín. Na kopec jsme se svezli lanovkou a poté jsme se zasmáli v Zrcadlovém bludišti. Protože jsme se v něm neztratili a měli jsme ještě dost sil, vystoupali jsme se na rozhlednu. Výhled na Prahu a okolí byl úžasný, jen nám zde trochu více foukalo. Když jsme byli zase oběma nohama na pevné zemi, občerstvili jsme se a pomalu jsme vyrazili k autobusu, kterým jsme se vrátili zpět.ikjljk