KVĚTEN 2019 - AKCE VE ŠKOLE


datum akce účastníci vedoucí akce
15. 5. PPP - šikana 6. - 7. třída třídní učitel
15. 5.  PPP - internet 8. - 9. třída třídní učitel
20. 5. Fotografování tříd 1. - 9. třída třídní učitel
27. 5. Návštěva městské knihovny v Heřmanově Městci
1. třída třídní učitel
30. 5. Program primární prevence - závislosti 6. - 7. třída třídní učitel
30. 5. Program primární prevence - Tajuplný ostrov 1. - 2. třída třídní učitel
31. 5.
Návštěva krajského úřadu Pardubice
6. - 7. třída Mgr. Ptáčníková
konec května Den 1. pomoci ve spolupráci se SŠZS Chrudim 1. - 9. třída třídní učitel