KVĚTEN  2018 - AKCE VE ŠKOLE


datum akce účastníci vedoucí akce
2.5. AIDS - beseda 6. - 9.. třída Mgr. Apltauerová
3.5. Úřad práce – budoucí zaměstnání 8. třída Mgr. Ostatková
9.5. Projektový den - "Den Evropy"
4. - 9. třída Mgr. Tvrzická
9.5. Exkurze na dopravní hřiště v Heřmanově Městci 1. třída Mgr. Strmisková
10.5.  Soutěž mladých zdravotníků Výběr žáků Mgr. Tvrzická
14.5. BESIP - dopravní hřiště Chrudim 4. třída Mgr. Ptáčník
18.5. Výlet parníkem Arnošt Pardubice 1. - 5. třída Mgr. Ptáčník
21.5. Focení tříd 1. - 9. třída Ing. Holasová
21.5. Projektovýden "mediální výchova 1. - 9. třída Třídní učitelé
23.5. Konzultační schůzky Rodiče a žáci Třídní učitelé
23.5. Když vím, tak pomohu" - projektový den
 ve spolupráci se SŠZS Chrudim
(první pomoc)
1. - 9. třída Mgr. Ptáčníková
30.5. "Zdravě, chutně, hospodárně" - projektový den
- výroba pokrmů, prezentace
1. - 9. třída Mgr. Ptáčníková
30.5. Poruchy příjmu potravy - prezentace pro rodiče a žáky Mgr. Ptáčníková
31.5. Náborový koncert ZUŠ Heřmanův Městec 1. - 5. třída Mgr. Ptáčníková