ČERVEN 2019 - AKCE VE ŠKOLE


datum akce účastníci vedoucí akce
4. - 5. 6. 2019 Školní výlety s třídními učiteli a asistenty 6. třída třídní učitel
5. 6. 2019  Školní výlety s třídními učiteli a asistenty 1. - 5. třída třídní učitelé
7. 6. 2019 Den 1. pomoci ve spolupráci se SŠZS Chrudim - "Když vím, tak pomáhám." (náhradní termín) 1. - 9. třída třídní učitelé
12. 6. 2019 "Zdraví na talíři" - projektový den spojený s vytvářením zdravých pokrmů
a odpolední prezentací s ochutnávkou pro rodiče
1. - 9. třída třídní učitelé
17. 6. 2019 Školní výlety s třídními učiteli a asistenty 9. třída třídní učitel
18. 6. 2019 Školní výlety s třídními učiteli a asistenty 7. třída třídní učitel
25. 6. 2019
Sportovní dopoledne ve spolupráci s CEMEX Czech Republic, s.r.o.
1. - 9. třída třídní učitelé
27. 6. 2019 Vyřazování žáků 9. třídy na OÚ v Prachovicích 9. třída