Školní senát

                                                                           

Od září 2014 v naší škole funguje školní senát, prostřednictvím kterého se žáci podílí na řízení školy a svými rozhodnutími ovlivňují její chod.

Senát se také podílí na organizaci a plánování školních akcí a projektů.

Každá třída si v regulérních volbách zvolila dva zástupce na I. stupni a jednoho na II. stupni, kteří se scházejí pravidelně první středu v měsíci a diskutují o problémech, které tíží jejich spolužáky, překládají návrhy k projednání s vedením školy.

V budoucnu plánují senátoři účastnit i setkávání s rodiči.
ikjljk