25. 4.  V rámci výuky anglického jazyka se žáci 2. stupně seznamují také se zeměmi, kde se tímto jazykem mluví. O Austrálii a Novém Zélandu se dozvěděli spoustu zajímavých informací díky cestovatelské besedě s paní Věrou Ďurovcovou. Ta nám zprostředkovala své zážitky z třítýdenní cesty po těchto pro nás tak  vzdálených krajích Zaujalo nás, že u protinožců slaví vánoce v parném létě, nejčastěji na pláži. Na Novém Zélandu se nám líbily horké koupele, které si lidé vyhrabou přímo na pláži,  než je příliv zase  zalije mořskou vodou. S žáky 9. třídy jsme na tuto přednášku navázali hodinou, ve  které jsme si informace o Austrálii doplnili a zopakovali ve znalostním testu.