12.6. – „Zdraví na talíři“ byl projektový den, kterého se zúčastnili žáci všech ročníků naší školy. Většina vytvářela zdravé jídlo, někteří se podíleli na přípravě slavnostní obědové tabule a žáci 8. třídy dokumentovali celý průběh akce. Odpolední část, na kterou byli pozváni i rodiče, byla věnována názorné prezentaci a ochutnávání žákovských „výtvorů“, které sklidily u návštěvníků veliký ohlas.