D

 

Ve středu 25.10. se dívky z 9. ročníku zúčastnily Zdravohrátek v Chrudimi.  Žáci byli rozděleni do skupin a v rámci dopoledních manuálních aktivit si vyzkoušeli činnosti na šesti speciálních stanovištích. Postupně je čekali návštěvy pracovišť transfúzní stanice, základů první pomoci, práce s handicapovanými, zdravého životního stylu, chůvy v akci a chirurgie. Velký ohlas měla také slalomová dráha se speciálními brýlemi simulujícími negativní vliv drog, výuka Braillova písma či plnění transfúzního vaku injekčními stříkačkami. Naše žákyně ve spolupráci s žákyněmi a jedním mužským zástupcem ZŠ z Ronova obsadili skvělé první místo za nejlépe zvládnuté praktické úkoly na jednotlivých stanovištích. Gratulujeme!