Kontakty


ŠKOLA

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim, Chrudimská 57, 538 04 Prachovice

Ředitelka školy: Ing. Jitka Holasová

Zástupkyně ředitele: Mgr.Eliška Ptáčníková

Výchovný poradce: Ing. Jitka Holasová

e-mail: zs.prachovice@seznam.cz

telefon ředitel – 469 663 115

telefon sborovna – 469 663 838

telefon kancelář – 469 663 837
telefon školní kuchyně – 469 663 839

datová schránka:  tp6rbv

POVĚŘENEC PRO VÝKON GDPR: MAS Železnohorský region, z.s., Kateřina Korejtková, e-mail: vn.konzult@gmail.com


Zaměstnanci


VEDENÍ ŠKOLY
ředitelka školy Ing. Jitka Holasová holasova.j@zsprachovice.cz
zástupkyně Mgr. Eliška Ptáčníková eliska.ptacnikova@seznam.cz
vých. por. Ing.Jitka Holasová holasova.j@zsprachovice.cz
NNNNN
TŘÍDNÍ UČITELÉ
1. třída Mgr. Ivana Strmisková istrmiskova@seznam.cz
2. třída Mgr. Věra Chadimová verca.chadimova@seznam.cz
3. třída Mgr. Alena Machová alamachova1@seznam.cz
4. třída Mgr. Jiří Ptáčník jir.ptacnik.j@seznam.cz
5. třída Mgr. Stanislav Levinský levinsky.s@zsprachovice.cz
6. třída Ing. Jana Apltauerová  apljan06@email.cz
7. třída Mgr. Milan Machač  ucitel.machac@gmail.com
8. třída Mgr. Irena Ostatková irena.ost@seznam.cz
9. třída Mgr, Aneta Tvrzická aneta.tvrzicka@seznam.cz
RNDr.. Eva Stehlíková stehlikova.evicka.seznam.cz
Mgr. Jitka Horynová jitkanovotna@email.cz
asistentka Daniela Růžičková
asistentka Bc.Ludmila Cipryánová
asistentka Bc.Veronika TylováBBB
asistentka Mgr. Romana Syrová
ŠKOLNÍ DRUŽINA
vychovatelka Mária Dostálová zskola111@seznam.cz
vychovatelka Bc.Veronika Tylová
BBBB
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Ing. Marie Juhasová
zs.prachovice.kancelar@gmail.com
kuchařka Jana Bernáthová
kuchařka Lucie Kavenská
BBB
ŠKOLNÍK
Roman Pouč
UKLIZEČKY
Irena Ipserová
Marie Grivalská