Školní jídelna
Přijímáme přihlášky ke stravování ve školní jídelně ve školním roce 2018/2019, (od 27. 8. 2018) v kanceláři školy.

Platnost přihlášky je 1 rok (na každý rok se podává přihláška nová).

Telefon: 

školní jídelna (kancelář) – 469 663 837 (6:30 - 15:00)
kuchyň – 469 663 839 (7:00-13:00) 

Vaříme od 4. 9. 2018.

Obědy se vydávají v době od 11:25 hodin do 12:45 hodin. 
Ve školním roce se obědy přihlašují a odhlašují den předem do 13:00 hodin. 
Ve výjimečných případech ráno ve školní kuchyni nebo v kanceláři školy v době od 7:00 do 7:45 hodin.

FINANČNÍ NORMA NA NÁKUP POTRAVIN:

(vyhláška č. 107/2008 Sb.)

 

Strávníci 7 – 10 let       22 Kč

Strávníci 11 – 14 let     24 Kč

Strávníci 15 a více let   25 Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

Ing. Marie Juhasová
vedoucí ŠJ

Řád školní jídelny