Školní jídelna
Přijímáme přihlášky ke stravování ve školní jídelně ve školním roce 2017/2018, (od 28.8.2017) kancelář 10.30-15.00 hodin.

Platnost přihlášky je 1 rok (na každý rok se podává přihláška nová).

Telefon: 

 školní jídelna (kancelář) – 469 663 837 (10.30-15.30) 
 kuchyň – 469 663 839 (7.00-13.00) 

Vaříme od 5. 9. 2017.

Obědy se vydávají v době od 11.25 hodin do 12.45 hodin. 
 Ve školním roce se obědy přihlašují a odhlašují den předem do 13.00 hodin. 
 Ve výjimečných případech ráno ve školní kuchyni v době od 7.00 do 7.45 hodin.

FINANČNÍ NORMA NA NÁKUP POTRAVIN:

(vyhláška č. 107/2008 Sb.)

 

Strávníci   7 – 10 let     Kč 22,--

Strávníci 11 – 14 let     Kč 24,--

Strávníci 15 a více let  Kč 25,--

 

     Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém

dosahují výše uvedeného věku.

Šárka Šmejdová 
vedoucí ŠJ

Řád školní jídelny