Školní družinaProvoz školní družinyRáno - 6,15 – 7,30hod

Odpoledne – 11,30 – 15,30 hod

Odchody dětí se řídí dle zápisního lístku. Případné změny je nutné oznámit
písemně s uvedením data, způsobem odchodu a podpisem zák. zástupce.

Do družiny si děti přinesou starší teplákovou soupravu, tričko, ponožky, ručník, sportovní obuv .
Všechny věci je nutné podepsat a uložit do plátěného pytle.

V letošním školním roce jsou otevřena dvě oddělení:  1. oddělení -  vychovatelka Mária Dostálová ( vedoucí vychovatelka)

                                                                                            2. oddělení - vychovatelka Bc. Veronika Tylová                                                                                          Řád ŠD

Provozní řád ŠD

Žádost o uvolnění ze školní družiny