V letošním školním roce probíhá ve školní družině celoroční hra pod názvem - „ Putujeme naši vlasti.“  Každý měsíc je věnovaný jednotlivým krajům naši republiky. Děti plní různé úkoly a seznamují se s minulostí a současností, krásami přírody, významnými osobnostmi….

Měsíc září byl věnován místu, kde žijeme. Děti pracovaly s mapkou, zaznamenávaly důležité místa. Vyvrcholením byla návštěva paní starostky. Děti byly hodně zvídavé a zahrnuly paní starostku všetečnými otázkami.

Na závěr předaly paní starostce malý dárek a na oplátku obdržely sladkosti.
ikjljk