V pátek 7. září žáci sedmého, osmého a devátého ročníků v rámci exkurzní dne navštívili okolí sečské přehrady. Kromě vytvoření nezbytných selfie na hrázi, navštívili také zříceninu hradu Oheb, kde se seznámili s historií daného místo. Nakonec se vrátili na náměstí do Seče.