Volba povolání

Výchovná poradkyně: Ing. Jitka Holasová

pomocník výchovného poradce: 1. stupeň - Mgr. Alena Machová, 2. stupeň - Ing. Jana Apltauerová

e-mail: holasova.j@zsprachovice.cz


konzultační hodiny: po domluvě, kdykoliv

S čím se můžete na výhovného poradce obracet:
  • poskytnutí obecných informací o středních školách a oborech
  • informace o přijímacím řízení
  • pomoc při vyplňování přihlášek a jejich kompletace,
  • zapůjčení informačních brožur a knih

Informace pro žáky a rodiče -
Přijímací zkoušky krok za krokem
Prezentace ze schůzky 26.10. 2017
Informace o stipendiích
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek – 2017-18
Přihláška ke vzdělávání - do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
Přihláška ke vzdělávání – ve střední škole

Důležité odkazy:
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html - přijímací zkoušky
http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html - vzor správně vyplněné přihlášky
http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-z-pokusneho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni-2015-a-2016-1404035405.html - ilustrační testy

www.msmt.cz                                        www.job-tip.czwww.istp.cz

www.pardubickykraj.cz                       www.nuov.cz

www.volbapovolani.cz                          www.atlasskolstvi.cz

 http://portal.mpsv.cz/ 


Informace o přijímacím řízení na střední školy vycházejí z novely školského zákona č. 472/2011 Sb.